Makaleler

Yeni HAGB Sorunları
15.04.2019 / Ersan Şen

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararının bozulması iki şekilde mümkündür;

Yüce Divan Yargılamasının Sınırı
15.04.2019 / Ersan Şen

Anayasanın 148. maddesinin 6 ila 9. fıkralarında, belirli sıfatı taşıyan kişilerin görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Anayasa Mahkemesi

Zaman ve Kişi Açısından Kabul Edilemezlik ve Zorla Kaybedilme
15.04.2019 / Ersan Şen

Zimmet Suçu Ek Açıklama TCK m.247’nin gerekçesinde; zimmet suçunun oluşabilmesi için, suç konusu şeyin “amacı dışında kullanılması”

Zimmet Suçu Ek Açıklama
15.04.2019 / Ersan Şen

TCK m.247’nin gerekçesinde; zimmet suçunun oluşabilmesi için, suç konusu şeyin “amacı dışında kullanılması

Zorunlu Müdafiilik ve Aile Hukuku
15.04.2019 / Ersan Şen

Suç isnadına muhatap olan şüpheli veya sanığın, kendisini avukatla temsil ettirip savunması, gerek Uluslararası Hukukta ve gerekse Türk Ceza Yargılaması Hukuku’nda tartışmasız kabul görmektedir